Home het programma

Reünieprogramma USEF – 1 oktober 2010

 

11.00 – 12.00 uur

12.00 - 13.00 uur

13.30 uur

Ontvangst met aangeklede koffie in Restaurant Overstag

Lunch

Vertrek naar Lutherse Kerk, Haddingestraat 23

 

 

14.00  -  16.30 uur

Middagprogramma Lutherse Kerk

 

14.00 uur

Woord van welkom

 

14.10 uur

In memoriam voor onze overleden jaargenoten

 

14.20 uur

Orgelspel door Johan Beeftink

14.30 uur

Presentatie ‘Almanak’ commissie

 

14.40 uur

Muziek

 

14.50 uur

Theepauze

 

15.15 uur

Eenmalige theaterproductie van ‘En Ronde’ onder regie van Anne van Veenen: Ontboezemingen van de heer C. – scènes over ons levensgevoel. Met: Ton Meijer als heer C. & Marimarth de Moor (gast) als zingend meisje

 

15.50 uur

Nagesprek onder leiding van Jan Krajenbrink

 

16.15 uur

Orgelspel & samenzang

 

 

16.30 uur

Terug naar Restaurant Overstag

17.00 uur

Borrel

18.00 uur

Buffet