Home het groenlied

Het groenlied

ingebracht door  Harm Nijboer

Over het groenlied kwam ik tegen: ( volgens een gezongen lied in 1999? , tekst Arie Mulder 1957.)

Nu openen zich onze monden:

door groene smart aaneengebonden

smeken wij samen om genade,

vroeg en spade.

 

Wij groeten U in diepe eerbied,

U, die in hoogheid op ons neerziet

Ik heb waarachtig geen behoeder

ach, mijn moeder !