Home de uitslag van de enquête

Uitslag enquête USEF 2010

Een globale samenvatting van 38 inzendingen

Welke studie(s) deed je?
Sommigen deden meer dan 1 studie, tot 3 studierichtingen

In welke beroepen respectievelijk functies ben je beland?
Opmerkelijk:Van de Usefleden, die de enquête hebben ingevuld, zijn 14 in het onderwijs beland, 3 personen werden hoogleraar en 3 kregen een politieke functie.

Ben je nog werkzaam? Beroepsmatig? Vrijwilliger?
Werkzaam: 13 personen melden nog beroepsmatig te werken, van wie de meesten parttime.
Vrijwilligerswerk wordt 24 keer vermeld.

Waar heb je zoal gewoond?
Samenvattend is op deze vraag is als volgt geantwoord: In veel plaatsen verspreid over Nederland en een enkeling tijdelijk in het buiten- land. Verhuisd werd er wel; maximaal zeven keer. Eén persoon geeft aan nooit Groningen te hebben verlaten.

Heb je een partner? Binnen Vera gevonden?
31 van de 38 melden een partner te hebben, van wie 12 een Veraan. Vermeld worden 5 echtscheidingen; 2 jaargenoten hertrouwden na overlijden van een partner.

Heb je kinderen, ook kleinkinderen?
Het aantal kinderen bedraagt 86, in totaal worden 97 kleinkinderen vermeld.

Ben je nog actief kerkganger?
10 jaargenoten beantwoorden deze vraag met ja, de overigen melden incidenteel (minimaal aantal) of nee

Welk cijfer zou je aan je leven geven (maximaal 10)?
NB deze vraag wordt door 32 mensen beantwoord.

          Tijdens je Vera-tijd         : gemiddeld 7,5 (10 - 5)

          Periode daarna               : gemiddeld 8-   (10 - 6)

          Huidig leven                   : gemiddeld 8    (10 - 7)

Daarnaast hebben een paar jaargenoten in algemene termen geantwoord zoals: gelukkig, niet in cijfers uit te drukken.